قرمز سبز آبي خاکستري
فرستاده تو ميزان خرد تو را رساند و نامه‏ات رساتر چيزى است كه از سوى تو سخن راند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت