قرمز سبز آبي خاکستري
تقدير بر تدبير چيره شود چندانكه آفت در تدبير بود . [ و اين معنى در پيش آورده شد با تعبيرى مخالف اين الفاظ ] . ( شماره ) . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت